Exceptioneel Transport

U zoekt exceptioneel transport? U wilt bijvoorbeeld betonnen balken, transformatoren, machines, machineonderdelen, wegenbouw werktuigen of windturbines transporteren? Dekker Transport verzorgt lengte, hoogte en breedte transporten door geheel Europa. Hiervoor gebruiken wij tripple trailers die uitschuifbaar zijn tot 36 meter, tele trailers welke uitschuifbaar zijn tot 29 meter, open mega trailers, 3 assige semie trailers, euro diepladers uitschuifbaar tot 15.90 meter in het diepbed met een rijhoogte van 35 cm. Vanzelfsprekend verzorgen wij eveneens alle benodigde ontheffingen en begeleidingen, zodat uw producten veilig en correct worden vervoerd.

Wat is exceptioneel vervoer of uitzonderlijk transport?
Exceptioneel transport of uitzonderlijk vervoer is vervoer van goederen dat qua afmetingen – lengte, breedte, hoogte en/of massa – de standaard regelgeving voor het wegvervoer niet naleeft. Voor exceptioneel transport dient altijd een ontheffing aangevraagd te worden bij de overheid.

Voor exceptioneel transport zijn dus andere voorwaarden van toepassing dan bij gewoon transport. Dit alles is geregeld in de AVET-regelgeving. AVET betekent Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport. In deze AVET regelgeving staat dat de afzender en vervoerder samen verplicht zijn te overleggen wie sommige taken moet regelen. Hierbij moet worden gedacht aan de extra werkzaamheden die aan dit type transport verbonden zijn, zoals bij het laden, stuwen en lossen van het exceptioneel transport.

Verder moet er zorg gedragen worden voor een vrije route, bijvoorbeeld het tijdelijk verwijderen van verkeersborden en wegobstakels. Dekker Transport regelt al deze verplichtingen en aansprakelijkheden op correcte wijze, zodat u en wij ons keurig houden aan de regelgeving die geldt bij exceptioneel transport.

Uw lading is onze uitdaging!

Van exceptioneel transport, camper en caravan tot bouwmaterialen transport. Dekker Transport bedenkt en regelt de juiste oplossing voor uw transportvraag. Wij verzorgen lengte, hoogte en breedte transporten door geheel Europa

Waarom Dekker Transport?

Tijdige levering

Betrouwbaarheid

Kwaliteitsbewust

Veelzijdig